ata@atauni.edu.tr
Atatürk Üniversitesi 25240 Erzurum-İletişim Fakültesi